கரு கலைப்பு விழிப்புணர்வு

0
299
portrait of Pregnant Woman holding her belly

🔴 கரு தரித்த ஒரு பெண், வெறும் வயிற்றில் 7 UP ஐ குடித்தல் உடனே கரு களைந்து விடும் என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் …!!
🔴 புது மணதம்பதியினருக்கு, பிரியாணி விருந்து கொடுத்து விட்டு செரிக்கட்டும் என 7 UP ஐ கொடுத்தனால், எத்தனை பேர் கரு தரிக்காமால் இருக்கிறார்கள் என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் …!!
🔴 அதிகமாக கிட்னி ஃபெயிலியர் உருவாவதற்கு முக்கிய காரணம் இந்த கோக், பெப்சி, மற்றும் 7 அப் பானங்கள் தான் நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்…!!
🔴 இந்த பெப்சியை தயாரிக்கும் நிறுவனம் தான் கிட்னி கல்லை கரைக்க மருந்தும் அதற்குள்ள மாத்திரைகளும் தயாரிக்கிறார்கள் என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ..!!
🔴 ” இது இலுமிநாட்டிகளின் நரி தந்திரம் …!!
🔴 இவர்களுக்கு பணம் மட்டுமே பிரதானம் …!!
🔴 விழிப்புணர்வு பதிவு 🔴
*Pesticide Percentage (%) in cold drinks released from IMA (Indian Medical Association) recently*
1 Thums up 7.2%
2 Coke 9.4%
3 7 UP 12.5%
4 Mirinda 20.7%
5 Pepsi 10.9%
6 Fanta 29.1%
7 Sprite 5.3%
8 Frooti 24.5%
9 Maaza 19.3%
*It’s very dangerous to the Human Liver, Results in Cancer*
*Please pass it to all known persons in your contact*
நண்பர்களே இந்தகுளிர்பானங்களை குடிக்காதீர்கள். உயிர் அழிந்து விடும். நல்லெண்ண தகவல்.
அனைவருக்கும் பகிருங்கள்.