எளிதான கல்விக்கடன்!

0
238

பொறியியல், மருத்துவம் பட்டப்படிப்பு, பட்ட மேற்படிப்புகளுக்கு
கடன் பெற இனி வங்கி வாசலில் மாணவர்கள் தங்கள் பெற்றோருடன்
கால்வலிக்க காத்திருக்க வேண்டாம்.
கல்விக்கடனுக்காகவே “பிரதமர் வித்யா லட்சுமி கார்யகிரம்” எனும்
இணையதளத்தை மத்திய அரசு உருவாக்கியுள்ளது.
இந்த தளத்தின் மூலமே இனி அனைத்து கல்விக்கடனுக்கான
விண்ணப்பங்களும் அனுப்பப்பட வேண்டும்.
இந்த ‘பிரதமர் வித்யா லட்சுமி கார்யகிரம்’ எனும் இணையதளத்தில்
சென்று. அதில் உள்ள கல்விக்கடனுக்கான விண்ணப்பத்தில் உள்ள
விவரங்களை பூர்த்தி செய்து, எந்த வங்கி மூலம் கல்விக்கடன் வேண்டும்
என்ற தகவலையும் தெரிவித்து அதை அனுப்பிவைக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பங்கள் முறைப்படி பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு,
கல்விக்கடன் குறித்த அழைப்பு வங்கி மூலம் சம்பந்தப்பட்ட மாணவருக்கு
கடிதமாக அனுப்பப்படும்.

இணையதளம் முகவரி:

https://www.vidyalakshmi.co.in/student